Team - geschäftsleitung

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | JOIN US ON facebook

Ein starkes Team

Geschäftsleitung

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Geschäftsleitung | Helmut Baumann

Helmut Baumann

Geschäftsführer
der Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 093
Telefax +49 (0)228 98 98 098
helmut.baumann@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Team | Geschäftsleitung | Horst Baumann

Horst Baumann

Geschäftsführer
der Baumann Logistik GmbH & Co. KG

Telefon +49 (0)228 98 98 029
Telefax +49 (0)228 98 98 098
horst.baumann@baumannlogistik.de

Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Imagefilm | Baumann Logistik
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Internationale Spedition
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | CHEMPARK IntraLogistik
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Lagerung + Service
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | Container Raumsysteme
Baumann Logistik GmbH & Co. KG | CHEP Service-Center

Baumann Logistik GmbH & Co. KG
Christian-Lassen-Straße 2
53117 Bonn
Telefon +49 (0)228 98 98 00
Telefax +49 (0)228 67 95 57
info@baumannlogistik.de

Unsere Geschäftsfelder:


Inter-/nationale Spedition
Telefon +49 (0)228 98 98 00
Telefax +49 (0)228 67 95 57
info@baumannspedition.deCHEMPARK IntraLogistik
Telefon +49 (0)214 75 00 41 50
Telefax +49 (0)214 75 00 41 49
info@baumannintralogistik.deLagerung + Service
Telefon +49 (0)228 98 98 042
Telefax +49 (0)228 67 60 72
info@baumannlagerung.deContainer Raumsysteme
Telefon +49 (0)228 90 90 160
Telefax +49 (0)228 98 98 056
info@baumanncontainer.deCHEP Service-Center Bonn
Telefon +49 (0)228 98 98 043
Telefax +49 (0)228 98 98 044
chep.bonn@baumannlogistik.de